http://www.vijvercentrumsteenwijk.nl/./Files/6/86000/86563/Protom/100461/Media/BartLogo.jpg Vijvercentrum Steenwijk
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vijvercentrumsteenwijk.nl

 

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn:

  • gesteld in de Europese valuta Euro (€);
  • inclusief de wettelijke BTW;
  • exclusief bezorgkosten;
  • niet langer geldig na wijziging op de site.

Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

Betaling

Betaling geschiedt per vooruitbetaling of i-deal.

Bij vooruitbetaling wacht u onze orderbevestiging per e-mail af alvorens het bedrag over te maken aan onderstaand bankrekeningnummer.

Vermeldt bij uw betaling uw naam en het nummer van de orderbevestiging.

Rekeningnummer: ING 8165186 tnv Bart Visscher Vijver, Tuin, Advies & Dierbenodigheden

Bezorgen

Pakketten die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, worden per Post NL of DHL verzonden:

  • Kleiner dan 140x78x58cm.
  • Lichter dan 30 kg.

Voor deze pakketten worden de onderstaande kosten in rekening gebracht:

Totaalprijs van producten tot €100,00:

Via i-deal / vooruitbetaling: € 6,95

Totaalprijs van producten boven €100,00:

Via i-deal / vooruitbetaling: € 0,00

Grotere / zwaardere pakketten worden verzonden door een transporteur (door ons te bepalen). Voor de verzendkosten hiervan wordt door ons een aanvraag gedaan bij de transporteur, waarna deze u per mail wordt medegedeeld.

Levertijd

Als de bestelde goederen op voorraad zijn en via Post NL uitgeleverd kunnen worden, dan bedraagt de levertijd doorgaans 3/5 werkdagen.

Als goederen niet op voorraad zouden zijn, ontvangt u van ons een bericht met de mogelijke levertijd.

Voor pakketten die niet door Post NL of DHL in behandeling worden genomen, worden per e-mail afspraken gemaakt over de afhaalmogelijkheden / leverwijze / levertermijn.

Garantie

Wij leveren alle producten nieuw en in originele verpakking. Als garantie verleend wordt, bevat de verpakking het garantiebewijs op basis van de standaard Nederlandse fabrieksgarantie.

Garantieafwikkelingen alleen uitsluitend plaats na telefonisch of schriftelijk overleg en goedkeuring door Sakura webshop.

Garantie wordt verleend op basis van send-in, wat inhoudt dat u het product op uw kosten aan ons terugzend waarna Vijvercentrumsteenwijk de garantieprocedure afhandelt met haar leverancier.
Denk bij het opsturen aan de volgende zaken:
- De kassabon / factuur dient aanwezig te zijn.
- Het garantieformulier dient aanwezig te zijn.
- Het product moet schoon en ontkalkt zijn.
- Het product moet compleet zijn (bij electra producten horen de kabels en stekkers vast te zitten aan het apparaat.
- Het product moet voorzien zijn van een (duidelijke) probleemomschrijving.
- Het product moet degelijk verpakt zijn.
Na deze procedure zal het product u kosteloos worden teruggezonden. Mocht na testen door Vijvercentrumsteenwijk of de fabrikant een defect niet kunnen worden geconstateerd, worden mogelijke verzendkosten en onderzoekskosten in rekening gebracht.

Ontbinding

1.U kunt een bestelling per e-mail (info@bartvisscher.nl) annuleren:

tot het moment dat uw orderbevestiging door ons per e-mail verstuurd is.

indien een product niet uit voorraad leverbaar is en de levertijd naar verwachting te lang is.

Vijvercentrumsteenwijk is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, bijvoorbeeld als een product niet meer voor een bepaalde prijs geleverd kan worden of indien de site onverhoopt een foute prijs weergeeft.

Overige Bepalingen

Bovenstaande geldt uitsluitend binnen Nederland. Voor bestellingen aan andere landen dan Nederland zal per e-mail overlegd moeten worden over de mogelijkheden.

Van deze voorwaarden kan worden afgeweken mits dit uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

Fouten in de tekst, afbeeldingen of prijzen op de site binden Vijvercentrumsteenwijk niet aan verplichte levering.

De overeenkomst is gesloten op het moment dat Vijvercentrumsteenwijk de orderbevestiging aan cliënt verzonden heeft.

De wijze van verpakken en de keuze van verpakkingsmaterialen worden bepaald door sakurawebshop . Verpakkingen worden niet door Vijvercentrumsteenwijk teruggenomen.

Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Vijvercentrumsteenwijk als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.

Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Vijvercentrumsteenwijk nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Vijvercentrumsteenwijk is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, direkte- of indirekte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

Vijvercentrumsteenwijk is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereik-baarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatie-verbindingen etc.

Vijvercentrumsteenwijk is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Vijvercentrumsteenwijk wegens onderhoud of anderszins.

Indien Vijvercentrumsteenwijk door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.